FLAIRATELIER - Aina Flatjord-Nilsen - Art of life
 
 Hei og velkommen til Nettutstillingen min.

Jeg er utdannet Make-up Artist, Grafisk Designer og Logistikk Leder. 
Jobber til daglig innenfor logistikk og økonomi.

Malte mitt første maleri i 1999 og har siden den gang hatt en rekke utstillinger og solgt godt i privatmarkedet.

Har alltid hatt lidenskapen for farger, design og interiør. Driver også med boligstyling og tar på meg spesialbestilte malerier. 
Maler med Akryl i alle former, Akrylmasse, Akrylmaling og Akrylspray i kombinasjon med vann, svamp, pensel og kniv.

Maler hovedsakelig på lerret, men har så vidt begynt å utforske Akrylmaling på ark med  passpartout og innramming. Utfordringen min her er å male mindre format, da jeg tiltrekkes store og dominerende innslag i interiøret. 
Jeg synes malerier er en veldig stor del av dette, og foretrekker derfor store format. Føler da maleriene blir veldig uttrykksfulle.

Bildene mine skapes av sinnsstemningen min og blir nå bare sånn de velger å bli. Ofte har jeg ikke noe spesielt utgangspunkt, annet en hvilke farger jeg skal bruke. 
Så bygger jeg videre på det.
Andre ganger har jeg et utgangspunkt, men det kan forandre seg underveis i maleriet.
Jeg blir nok veldig påvirket av omgivelsene rundt meg når jeg maler, og tiltrekkes av det som vekker følelser i meg.

Ved portrettmaling bruker jeg Prisma colour blyanter og tusjer, akvarellblyanter kombinert med akrylmaling. Her er uttrykksfriheten ganske begrenset. 
Det å gjenskape naturalistiske portretter er en krevende og til tider utfordrende jobb, samtidig som det gir meg veldig mye glede. Den følelsen ved endt arbeid er noe helt spesielt, som jeg ikke kunne vært foruten.

Håper du finner noe du liker, eller om du har et eget motiv du ønsker å ha malt er det 
bare å kontakte meg. 

God fornøyelse!

 I am an educated Makeup Artist, Graphic Designer and Logistics Director.
I work everyday in logistics and economics.

I painted my first painting in 1999 and have held a number of exhibitions, 
selling my art work well in the private market. 

I have always had a passion for color, design, and interior decorating.
I also do residential interior design and take custom orders on paintings.

I paint with acrylic in all forms, Acrylic Putty, Acrylic Paint, and Acrylic Spray 
in combination with water, sponge, brush, and art knife.

Most of my paintings are on canvas, but I have recently begun to explore Acrylic painting on 
paper, that are displayed under mat and frame. 
My current challenge with this new style is to paint on a smaller scale, when I'm attracted to 
larger and more dominant art work in interior decorating.
I believe paintings are a very big part of inerior design, and therefore I prefer larger format. 
I feel that larger  paintings are more expressive.

My images are created by my state of mind and turn out the way they 
choose to be. Often, I don't have a special starting point, other than what colors 
I should use, and I build on it.
Other times, I have a starting point, but it may change during the painting process.
I'm heavily influenced by the environment around me when I paint,
which evokes feelings and inspires me.

In portrait painting, I use Prismacolor pencils and markers, and watercolor pencils combined with acrylic paint. Here, the freedom of expression is rather limited.
To create naturalistic portraits is a demanding and at times challenging endeavor,
yet it is brings me much joy. With each new piece of art I create, I look forward to the special feeling of satisfaction and enjoyment of the completed endeavor.

If you find something you like, or if you have a special design you would like
to have painted, just contact me

.Enjoy!
Kontakt meg 

 Fyll inn skjemaet under for å bli lagt til i min kundeliste.
Du vil da få:
 *10 % rabatt på malerier
*Bonuskort
  *1.prioritet ved bestilling
 
Contact me
Fill in the form below to be added to my customer list
You will receive :
 * 10 % discount on paintings
 * Bonus card
* 1 priority when ordering
Fornavn:
Etternavn:
Email:
Telefon:
By/Sted:
Kommentarer:
 
My contactinformasjon: / Min kontaktinformasjon: 
Aina Flatjord-Nilsen
Micael Smithsvei 16 B
7080 Heimdal
92 86 54 05


Nåværemde utstillinger
Capri Restaurant, Flatåsen
Modern Art Gallery, Trondheim

Tidligere utstillinger
Spardame Konfeksjon, Heimdal
Pia`s Cafe, Elgesetergt. Trondheim
Cielo, Mercursenteret, Trondheim
Utsyn Cafê & Pensjonat, Kristiansund
Støren Mat & Vinhus
Cecilia Interiør, Melhustorget
Viva Italia Restaurant, Melhus
Aroma Cafê, Prinsensgt. Trondheim
Capri Restaurant, Risvollan
Capri Restaurant, Flatåsen
Devico, Melhus
Byåsen Pub, Trondheim
NTNU, Konstruksjonsteknikk bygget. Glashaugen
Kleins Konfeksjon, Nordregt. Trondheim
Fiin Frisør, Heimdal
 Utsmykking
 Solgte bilder, utstilt på offentlig plass:
Hotell Astoria, Kristiansund
Byåsen Pub, Trondheim
Eieren har kjøpt Posterkopier av et utvalg av mine malerier. Disse har jeg rammet inn og signert.
Støren Mat & Vinhus
I 2005 kjøpte Støren Mat & Vinhus 10 stk. malerier som jeg dessverre ikke har noen bilder av. Det er en serie med bilder fra kjente serverdigheter i Italia. Fargene går i Svart, oker og gull.
Tiller Tannlegekontor - Tillertorget
Utsmykking i regi av www.modernartgallery.no 
Statens Barnehus, Trondheim
Utsmykking i regi av www.modernartgallery.no  


Present exhibitions
Capri Restaurant, Flatåsen

Modern Art Gallery, Trondheim 

Previous exhibitions
Spardame Konfeksjon, Heimdal
Pia`s Cafe, Elgesetergt. Trondheim
Cielo, Mercursenteret, Trondheim
Utsyn Cafê & Pensjonat, Kristiansund
Støren Mat & Vinhus
Cecilia Interiør, Melhustorget
Viva Italia Restaurant, Melhus
Aroma Cafê, Prinsensgt. Trondheim
Capri Restaurant, Risvollan
Capri Restaurant, Flatåsen
Kleins Konfeksjon, Nordregt. Trondheim
Devico, MelhusByåsen Pub, Trondheim
NTNU, Konstruksjonsteknikk bygget. Glashaugen 
Fin Frisør, Heimdal
Embellishments
Sold pictures, exhibited in public place
Hotell Astoria, Kristiansund
Byåsen Pub, Trondheim
The owner has purchased items Copies of a selection of my paintings.
These I have framed and signed.
Støren Mat & Vinhus
In 2005 Støren Food & Wine House bought 10 of my paintings which I do not have any photos of. It is a series of photos from famous sights of Italy. The colors of black, ocher and gold.
 Tiller Tannlegekontor - Tillertorget    
Embellishments by www.modernartgallery.no 
Statens Barnehus, Trondheim
Embellishments by www.modernartgallery.no